Om oss

Vindeleka barne- og ungdomsteater ble startet i 1994 med utgangspunkt i Røde Mølle.

Vindeleka er et frittstående teater som drives av foreldrene.

Formål

Teaterets formål er å gi et helårstilbud til barn og ungdom i Fredrikstad, og vi har som mål å sette opp en stor oppsetting hvert år i høstsemesteret. Vi ønsker å gi barn og ungdom mulighet til egenutvikling og personlig vekst, derfor får alle aktørene aktive roller i våre teateroppsetninger.

I teateret vårt er det 40 aktører fra 8 - 18 år. Disse er delt på 2 grupper som spiller parallelle forestillinger. Vi starter å øve til neste års oppsetning i mars. Premieren er vanligvis midt i oktober.

Foreldredrevet teater

Det kreves mye av foreldrene i Vindeleka. Det er vi som driver teateret ved at vi er "tannhjulene" som er helt nødvendige for at oppsetningen skal kunne bli til. Det har tidligere blitt stipulert med 50 til 100 timer som et rimelig anslag for nødvendig arbeidsinnsats pr. familie pr. år for å drive fram produksjonen. Mange av foreldrene mener at dette er et forsiktig anslag for den tiden de har brukt i teateret. Her er det vesentlig å se at man er en del av en helhet. Den som ikke gjør sin del av arbeidet, skyver dette over på en annen.

Foreldreinnsatsen er delt i to deler i tillegg til drift av teateret(styret):

 1. Arbeid under øvelsene
  Vi hjelper instruktørene med enkelte praktiske ting på øvelsene.
   
 2. Arbeid knyttet til selve produksjonen:
  Det er vi som syr kostymer, lager kulisser,legger sminke (samarbeid med NIS) og styrer deler av det tekniske.

Foreldregrupper

Foreldrene deles inn i undergrupper som administreres av produksjonsleder. Dette er ikke så krevende som det virker, men det tar tid. Det er viktig at vi som foreldre trives og finner glede i å bidra til noe sammen.

Gruppene er:

 • scenografi
 • rekvisiitt
 • sminke
 • kostyme
 • sosial
 • suffli
 • PR
 • Styrejobb

Profesjonelle krefter

For å klare å sette opp en teaterforestilling , er vi også avhengige av å leie inn profesjonelle krefter til bl.a.:

 • regi
 • musikk
 • lyd og lys
 • scenografi

Dette har ofte vært de samme personene år etter år, men iblant kommer nye profesjonelle inn og gir nye og spennende tilskudd til teateret.