© 2019 by Vindeleka . Proudly created with Wix.com

Spille teater ? 

Vi vet at mange barn og unge i Fredrikstad har lyst til å spille teater. Kanskje du lurer på hvordan du kan komme i kontakt med oss for å fortelle at nettopp du har lyst til å spille teater.
 

Vindeleka Barne- og ungdomsteater har det vi kaller rekrutteringsliste. Det er en liste over barn og unge i Fredrikstad som har skrevet til oss og fortalt at de ønsker å være med å spille teater. Denne listen bruker vi når nye aktører får tilbud om å være med.

Alle som står på rekrutteringslisten vil kontaktes i forkant av inntak for å bekrefte om de fortsatt er interessert. Inntak skjer normalt i januar.

Har du lyst til å stå på Vindelekas rekrutteringsliste?

Da kan du sende oss litt informasjon om deg selv. Det er viktig at mor/far/annen foresatt er enig at du står på rekrutteringslisten siden Vindeleka er et foreldredrevet teater. Å være et foreldrerevet teater betyr at også foreldre/foresatte til alle aktører blir engasjert i ulike oppgaver.
 

NB! Du må være fylt 8 år for å kunne stå på rekrutteringslisten.

Våre hovedsponsorer