top of page

Ønsker du å bli med i Vindeleka?

Vi vet at mange barn og unge i Fredrikstad har lyst til å spille teater. Kanskje du lurer på hvordan du kan komme i kontakt med oss for å fortelle at nettopp du har lyst til å spille teater.
 

Vindeleka Barne- og ungdomsteater har det vi kaller rekrutteringsliste. Det er en liste over barn og unge i Fredrikstad som har skrevet til oss og fortalt at de ønsker å være med å spille teater. Denne listen bruker vi når nye aktører får tilbud om å være med.

Alle som står på rekrutteringslisten vil kontaktes i forkant av inntak for å bekrefte om de fortsatt er interessert. Inntak skjer normalt i januar.

Har du lyst til å stå på Vindelekas rekrutteringsliste?

Da kan du sende oss litt informasjon om deg selv. Det er viktig at dine foresatte er enige at du står på rekrutteringslisten, siden Vindeleka er et foresattdrevet teater. Å være et foresattdrevet teater betyr at også foresatte til alle aktører blir engasjert i ulike oppgaver

bottom of page